Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1561/τ.Β΄/17.08.2007, (σελ. 22559-22572)

Σημαντική διευκρίνιση: Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2016-2017, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ., ορισμένοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τομέα, ενδέχεται να έχουν διδαχθεί μεγάλο μέρος του περιεχομένου του εν λόγω μαθήματος στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Λογιστικής» της Α’ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες ξεκινούν από το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο στο μάθημα της Λογιστικής και να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό της διδασκαλία τους ανάλογα. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη και επωφελής για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες η επανάληψη των εισαγωγικών/θεμελιωδών εννοιών της Λογιστικής.

Διδακτέα ύλη:
Από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» (συγγραφείς: Αριστοτέλης Κοντάκος, Κώστας Μαργαρώνης, Αντώνης Ζαρίφης) οι ακόλουθες ενότητες:


Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή-Βασικές Έννοιες
1.1. Ανάγκες-αγαθά. Οικονομικοί Οργανισμοί
1.2. Οι επιχειρήσεις
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης-Διακρίσεις της περιουσίας-Εφαρμογή
1.4. Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού
1.5. Εφαρμογή
1.6. Ερωτήσεις-Ασκήσεις
1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής-Εξέλιξη της Λογιστικής-Διακρίσεις της Λογιστικής-Η Λογιστική και οι άλλες επιστήμες-Ο ρόλος του λογιστή

Κεφάλαιο 2: Εμφάνιση της Περιουσίας ή Οικονομικής Κατάστασης της Επιχείρησης
2.1. Γενικά
2.2. Απογραφή-Είδη απογραφής-Διαχειριστική Χρήση-Υπόδειγμα απογραφής
2.3. Ισολογισμός-Υπόδειγμα ισολογισμού-Μορφές Ισολογισμού
2.4. Ερωτήσεις-Ασκήσεις


Κεφάλαιο 3: Οι Μεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης και η Παρακολούθησή τους
3.1. Μεταβολές της περιουσίας-Διαδοχικοί ισολογισμοί-Ασκήσεις
3.2. Οι λογαριασμοί
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων
3.5. Παράδειγμα τήρησης λογαριασμών
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασμού σε άλλον
3.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Διπλογραφική ή Διγραφική Μέθοδος Εγγραφών
4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου
4.2. Ημερολόγιο
4.3. Γενικό Καθολικό
4.4. Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού
4.5. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Κατάταξη Λογαριασμών σε Γενικές Ομάδες Μεγαλύτερη Ανάλυση της Καθαρής Περιουσίας
5.1. Γενικά
5.2. Λογαριασμοί Ενεργητικού
5.3. Λογαριασμοί Πραγματικού Παθητικού
5.4. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας
5.5 Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: Οι Λογαριασμοί από Οργανωτική Άποψη και η Διάκρισή τους Κατά Μέγεθος
6.1. Ανάγκη διάκρισης
6.2. Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί
6.3. Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κτλ. λογαριασμοί
6.4. Ο λογιστικός χειρισμός των γενικών και των ειδικών λογαριασμών
6.5. Καταστάσεις συμφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών λογαριασμών
6.6. Εφαρμογή
6.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: Διάκριση των Λογαριασμών Ανάλογα με τη Φύση ή το Περιεχόμενό τους
7.1 Γενικά
7.2 Λογαριασμοί αξιών
7.3 Λογαριασμοί προσώπων ή προσωπικοί
7.4 Λογαριασμοί εξόδων
7.5 Λογαριασμοί εσόδων

7.6 Αντίθετοι λογαριασμοί
7.7 Αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων
7.8 Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεων και Αποτελεσμάτων χρήσης
7.9 Αμιγείς και μεικτοί λογαριασμοί
7.10 Διάμεσοι ή ενδιάμεσοι λογαριασμοί
7.11 Λογαριασμοί προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
7.12 Μεταβατικοί λογαριασμοί
7.13 Λογαριασμοί Τάξης
7.14 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8: Λογιστικά Βιβλία- Λογιστικά Σφάλματα
8.2. Τα λογιστικά βιβλία

Κεφάλαιο 9: Ισολογισμός τέλους χρήσης
9.1 Γενικά
9.2 Προσαρμογή των λογαριασμών στην απογραφή
9.3 Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Η σειρά των λογιστικών εργασιών
9.4 Ανάλυση των λογιστικών εργασιών που γίνονται στο τέλος της χρήσης
9.5 Γενική Εφαρμογή
9.6 Ερωτήσεις – Ασκήσεις


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε
εδώΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΥΛΗ 2015-16
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-2014

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού