Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ > ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ > ΒΙΒΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

.
.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Οικονομία)


ΜικροΟικονομία
Γ' τάξη Γενικού Λυκείου (ύλη 2022-23)Συγγραφείς : Γιώργος Δρέτας και Γιώργος Καμαρινός
Εκδόσεις : Κόσμος

Η μικροοικονομική ανάλυση προσφέρει μια γενική θεώρηση για το πώς οι άνθρωποι λαμβάνουν κάποιες οικονομικές αποφάσεις. Αυτή η θεωρία περιγράφει πώς ο τυπικός καταναλωτής, με βάση ένα περιορισμένο εισόδημα, επιλέγει μεταξύ των πολλών αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση. Επίσης ασχολείται με τις επιλογές των επιχειρηματικών οργανώσεων ή εταιρειών. Σημείο αναφοράς της μικροοικονομικής θεωρίας είναι ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.

Ίσως ο μοναδικός τρόπος για να μάθει κανείς οικονομικά είναι η πρακτική εφαρμογή τους. Το διάβασμα και η απομνημόνευση από μόνα τους δεν αποδίδουν. Η ενεργός συμμετοχή και οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι στους οποίους υποβάλλει κάποιος τον εαυτό του είναι τα συστατικά της επιτυχίας σ’ αυτόν τον τομέα.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που περιέχονται στο βιβλίο αυτό αποτελούν προϊόν πολυετούς εμπειρίας των συγγραφέων στη διδασκαλία και την προετοιμασία των μαθητών τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Συνολικά στοχεύουν αφ’ ενός μεν στη βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών μεγεθών που εμπίπτουν στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη, αφ’ ετέρου δε στην εξοικείωση των υποψηφίων με ασκήσεις και ερωτήσεις δυσκολότερες και πιο σύνθετες από αυτές του σχολικού βιβλίου.

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχουν τα κύρια σημεία της θεωρίας τα οποία δίνονται μ’ έναν τρόπο περιεκτικό, αλλά ταυτόχρονα ελκυστικό για τους μαθητές. Η θεωρία συμπληρώνεται με ερωτήσεις ανοικτού τύπου (πλήρους ανάπτυξης) και κλειστού τύπου (ερωτήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής). Ακολουθούν οι “Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις” που εξηγούν βήμα-βήμα τη μεθοδολογία των κυριότερων ασκήσεων κάθε κεφαλαίου και συνοδεύονται από λυμένες ασκήσεις ώστε ο μαθητής να αποκτήσει σταδιακά εμπιστοσύνη και ικανότητα.
Καινοτομία του παρόντος βιβλίου είναι η προσθήκη των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, εμπλουτισμένη όμως με πρόσθετα ερωτήματα που καλύπτουν σημαντικό μέρος των ζητούμενων προς λύση θεμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ώστε να μη χρειάζεται να καταφύγει σε πολλές πρόσθετες ασκήσεις κατά τη διάρκεια του περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας του κεφαλαίου.
Το πρώτο μέρος του κάθε κεφαλαίου συμπληρώνεται με εκτεταμένες ασκήσεις, κλιμακούμενης δυσκολίας που βοηθούν τους μαθητές να ακονίσουν τις δεξιότητές τους.
Αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό τμήμα του κεφαλαίου αποτελεί και η προσθήκη όλων των θεμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και επιλεγμένων θεμάτων από τις Παγκύπριες εξετάσεις καθώς και τους οικονομικούς διαγωνισμούς (Α.Σ.Ε.Π., “Ερμής” κλπ). Έτσι ο υποψήφιος θα αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία για μια αρτιότερη προετοιμασία.
Το κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται επίσης από δύο κριτήρια αξιολόγησης (διαγωνίσματα) ώστε να μπορεί ο μαθητής να ελέγχει τις γνώσεις του.
Οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων, καθώς και οι λύσεις των ασκήσεων εμπεριέχονται σε παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, μαζί με ένα εύχρηστο τυπολόγιο με όλους τους χρησιμοποιούμενους τύπους των κεφαλαίων.

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Επίσης, μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά εδώ
Η΄σε ηλεκτρονικά καταστήματα όπως εδώ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού