Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 -19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30694-30699) προσαρμοσμένο στα ισχύοντα δεδομένα.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, συνιστάται η διαρκής ενημέρωση των διδασκόντων/διδασκουσών από αξιόπιστες πηγές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Επαγγελματικές Ενώσεις και άλλα μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Κρίσιμο χαρακτηρίζεται οι μαθητές/ μαθήτριες να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών σε θέματα λογιστικών εφαρμογών και των επιπτώσεών τους, όπως εξάλλου θα κληθούν να κάνουν και σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.


Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Λογιστικές Εφαρμογές» (των κ.κ. Π. Μίχου, Ν. Σερδάρη και Μ. Κατσιφώτη) τα Κεφάλαια 4, 5, 6, 7 και 8 σε συνδυασμό με τον Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 251, Α’, 24-11-2014), όπως ισχύει.

Οδηγίες διδασκαλίας
Το διδακτικό εγχειρίδιο αντιμετωπίζεται ως άξονας περιεχομένου της εκπαιδευτικής πράξης και αξιοποιείται με ευελιξία από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα εκπαιδευτικό. Προφανώς, όπου αναφέρονται αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές παραλείπονται και αντικαθίστανται με αναφορές και παρουσιάσεις στις εφαρμοζόμενες λογιστικές διαδικασίες και πρακτικές. Η ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για τους διδάσκοντες/ διδάσκουσες.
Σκοπός του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες εκείνες τις θεωρητικές και κυρίως τις πρακτικές γνώσεις (Λογιστικές διαδικασίες) που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως Βοηθοί Λογιστών. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιδιώκεται η προσομοίωση με τις συνθήκες μιας πραγματικής επιχείρησης, για την οποία ο μαθητής/ μαθήτρια θα:
- περιγράφει τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Νομικού προσώπου
- εκδίδει βασικά παραστατικά που είναι υποχρεωμένη να εκδώσει η επιχείρηση για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί
- ενημερώνει τα Λογιστικά βιβλία με βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα (βλ. Ν. 4308/2014 και οδηγίες που αναφέρθηκαν για το μάθημα «Φορολογική Πρακτική»)
- παρακολουθεί και διεκπεραιώνει όλες τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
- συμπληρώνει Φορολογικά έντυπα για λογαριασμό ενός Νομικού Προσώπου
- διενεργεί απλές Λογιστικές εγγραφές.
Κατά την κρίση των εκπαιδευτικών και ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών, είναι χρήσιμο να επιδιωχθεί η εξοικείωση τους με εφαρμοζόμενες στην πράξη λογιστικές εργασίες, όπως να:
- προετοιμάζουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών/προμηθευτών), (βλ. σχετικό εγχειρίδιο http://www.aade.gr/sites/default/files/2016-12/egxeiridio_myf_v1.pdf και απαντήσεις σε σχετικές συχνές ερωτήσεις από ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/FAQs_MYF.pdf )
- προετοιμάζουν εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (βλ. απαντήσεις σε σχετικές συχνές ερωτήσεις από ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/FAQs_fpa_vies.pdf )
- προετοιμάζουν δηλώσεις παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων (http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/deloseis-parakratoymenon-prokatableteon-phoron )
- υποβάλλουν στοιχεία Μητρώου και αλλαγής/αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων), (βλ. απαντήσεις σε σχετικές συχνές ερωτήσεις από ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-07/FAQs_KAD_1.pdf )
- εντοπίζουν και αξιοποιούν δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. (βλ. http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/aitese-rythmises-opheilon και απαντήσεις σε σχετικές συχνές ερωτήσεις από ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-06/FAQs_aitisi_rythmisis_ofeilwn_0.pdf ) ή και ασφαλιστικούς οργανισμούς
- υποβάλλουν και ελέγχουν τη συμφωνία της εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. με το Εισόδημα.
- υποβάλλει την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) και εκδίδει/ υποβάλλει Βεβαιώσεις αποδοχών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι σκόπιμο οι διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να προσκαλούν ειδικούς σε θέματα λογιστικής για την εξειδικευμένη παρουσίαση σημαντικών λογιστικών εργασιών σε συνθήκες ρεαλιστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, σε συμβατότητα και με την εφαρμογή του θεσμού του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας», προτείνεται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου λειτουργεί οργανωμένο Τμήμα λογιστηρίου.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2015-16
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-14


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού