Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999, (σελ. 30722-30725)

Διδακτέα ύλη:
Από το βιβλίο «Αρχές Μάρκετινγκ» (συγγραφείς: Άγγελος Βάθης, Δημήτριος Ζωντήρος, Χάρις-Λουίζα Σπεντζούρη, Πέτρος Τομάρας) οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Το Μάρκετινγκ στη Σύγχρονη Κοινωνία
1.1 Έννοια και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ
1.2 Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ
1.3 Η οικονομική σημασία του Μάρκετινγκ
1.4 Οι κατηγορίες του Μάρκετινγκ, τα πεδία και οι περιορισμοί εφαρμογής του
1.5 Μάρκετινγκ και Περιβάλλον
1.6 Το «προφίλ» (profile) του στελέχους Μάρκετινγκ
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός του Μάρκετινγκ
2.1 Έννοια και Χρησιμότητα του Προγραμματισμού
2.5 Κατάρτιση Προγραμμάτων Μάρκετινγκ και Έλεγχος Εφαρμογής
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 3: Συμπεριφορά Καταναλωτή
3.1 Συμπεριφορά του καταναλωτή
3.2 Γενικό πρότυπο συμπεριφοράς καταναλωτή
3.3 Υποδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς

Κεφάλαιο 6: Το προϊόν
6.1 Η έννοια του προϊόντος
6.4 Το νέο προϊόν και η διαδικασία ανάπτυξής του
6.5 Το όνομα του προϊόντος
6.6 Η συσκευασία του προϊόντος
6.7 Η ετικέτα του προϊόντος
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 7: Τιμή και Τιμολογιακή Πολιτική
7.1 Η έννοια της τιμής
7.2 Καθορισμός τιμής πώλησης
7.3 Καθορισμός τιμών βάσει του κόστους και της ζήτησης
7.4 Στρατηγικές και πολιτικές τιμολόγησης
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 8: Η Διανομή
8.1 Έννοια και σημασία του δικτύου διανομής
8.2 Βασικοί τύποι δικτύων διανομής
8.4 Παράγοντες εκλογής (επιλογής) δικτύων
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 9: Προώθηση
9.1 Εισαγωγή στην προώθηση
9.2 Αρχές της επικοινωνίας
9.3 Ανάπτυξη των στόχων επικοινωνίας
9.4 Διαδικασία επικοινωνίας και μίγμα προώθησης
9.5 Δαπάνες προώθησης
9.6 Το πρόγραμμα προώθησης
9.7 Διαφήμιση
9.8 Προσωπική πώληση

9.9 Δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων
9.10 Δημοσιότητα- Δημόσιες Σχέσεις-Χορηγία
9.11 Ανακεφαλαίωση
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 11: Η Οργάνωση ενός Σύγχρονου Γραφείου Μάρκετινγκ
11.1 Η οργανωτική δομή του γραφείου Μάρκετινγκ
11.3 Σχέσεις – Επικοινωνία
11.4 Βασικές Λειτουργίες του Γραφείου Μάρκετινγκ
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοπός του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» είναι οι μαθητές/ μαθήτριες να εξοικειωθούν στην πράξη με τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του μάρκετινγκ (πολιτική προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας - προβολής) ή αλλιώς με τα 4 p’s του μείγματος μάρκετινγκ, όπως αναφέρονται στην επιχειρησιακή πρακτική (product, price, place, promotion). Εκτός αυτού, σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να διαπιστώσουν μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα τον τρόπο που οι τέσσερις πολιτικές συλλειτουργούν, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο μείγμα μάρκετινγκ. Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από παραδείγματα ποικίλων προϊόντων και υπηρεσιών διαπιστώνουν ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών, οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν «εν κενώ», αλλά μελετούν τις τάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία έρευνας αγοράς. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς για τη διερεύνηση νέων αναγκών των καταναλωτών, τις οποίες επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλάζοντας ενίοτε το τοπίο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.
Συνιστάται το μάθημα να έχει πρακτικό χαρακτήρα και να επιχειρείται η σύνδεση με την πράξη μέσα από μελέτες περιπτώσεων και ερευνητικές εργασίες. Για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού ενθαρρύνεται η χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, μελετών περιπτώσεων (case studies) και παρουσιάσεων βέλτιστων πρακτικών (best practices) που ακολουθούνται από πραγματικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να διοργανωθούν επισκέψεις σε τμήματα μάρκετινγκ επιχειρήσεων ή και μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή να προσκληθούν εμπειρογνώμονες.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού