Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30631-30635)

Διδακτέα ύλη:
Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομίας» (συγγραφείς: Γεώργιος Κώττης, Αθηνά Πετράκη-Κώττη, Δέσποινα Μοσχολέα) οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
1. Οι ανάγκες
1.1 Διακρίσεις των αναγκών
1.2 Ιδιότητες των οικονομικών αναγκών
2. Αγαθά
2.1 Διακρίσεις Αγαθών
3. Οι Συντελεστές της παραγωγής
5. Το Οικονομικό κύκλωμα
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 2: Το Οικονομικό Πρόβλημα
1. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα και η Οικονομική Επιστήμη
1.1 Τα επιμέρους οικονομικά προβλήματα
2. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
2.1 Η έννοια της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 3: Η Ζήτηση Αγαθών και Υπηρεσιών
1. Το σύστημα της αγοράς
2. Η ζήτηση προϊόντων
2.1 Γενικά για τη ζήτηση προϊόντων

2.2 Ο νόμος της ζήτησης
2.3 Ατομική και συνολική ζήτηση
2.4 Η καμπύλη ζήτησης
2.5 Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 4: Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών
1. Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών
1.1 Γενικά για την προσφορά
1.2 Ο νόμος της προσφοράς
1.3 Ατομική και συνολική προσφορά
1.4 Η καμπύλη προσφοράς
1.5 Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 9: Εγχώριο και Εθνικό Προϊόν και Εισόδημα
1. Η αποτελεσματικότητα της οικονομίας.
2. Ακαθάριστο εθνικό και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
2.1 Έννοια και ορισμός
3. Εθνικό εισόδημα
4.Το ακαθάριστο Εθνικό (ή εγχώριο) προϊόν (ή εισόδημα) ως δείκτης Οικονομικής ευημερίας
5. Η διανομή του εισοδήματος
5.1 Το πρόβλημα της φτώχειας
5.2 Το πρόβλημα της άνισης διανομής του εισοδήματος
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 10: Πληθωρισμός και Ανεργία
1. Πληθωρισμός
1.1 Τι είναι πληθωρισμός
1.2 Συνέπειες του πληθωρισμού
2. Ανεργία
2.1 Τι είναι ανεργία
2.3 Οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Κεφάλαιο 11: Χρήμα, Τραπεζικό Σύστημα και Χρηματιστήρια
1. Το χρήμα
1.1 Έννοια και λειτουργίες του χρήματος
1.2 Τα είδη του χρήματος
Οι ερωτήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε
εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού