Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.
.

Αγαπητοί επισκέπτες, το www.economics.edu.gr στοχεύει να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους μαθητές για τη μελέτη τους και στους συναδέλφους για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι όροι χρήσης υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας και τη μη οικειοποίηση των περιεχόμενων αρχείων από τους επισκέπτες. Παρακαλώ όπως τους σεβαστείτε.
Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους επισκέπτες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία υποχρέωση, ενώ οι συνάδελφοι παρακαλούνται να αναφέρουν την πηγή προέλευσης όταν χρησιμοποιούν το υλικό για διδακτικούς σκοπούς.
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.

Αναλυτικά οι όροι:Όροι χρήσης ιστότοπου


- Η χρήση του
παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η διαχείριση.
- Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των σελίδων του ιστότοπου σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον χρήστη/επισκέπτη.
- Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων .

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Το σύνολο του περιεχομένου του
δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της διαχείρισης.
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επίσης,
κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη χρήση τμημάτων του περιεχομένου, ως μέσο διδασκαλίας, πάντα υπό την προϋπόθεση της σαφής αναφοράς της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του
δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

3. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η διαχείριση, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα,
και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της διαχείρισης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Η διαχείριση σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη
  « ιών », είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

4. Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

5. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο
δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης για οποιονδήποτε.  

6. Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του
δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

7. Απόσυρση υλικού

Αν για ο
ποιονδήποτε λόγο και σίγουρα ακούσια, κάποιος χρήστης/επισκέπτης θίγεται, προσβάλλεται ή μειώνεται από αναρτημένο υλικό, αρχείο ή κείμενο, οφείλει να ενημερώσει τη διαχείριση στην ηλεκτρονική της διεύθυνση.


Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού