Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001 (σελ. 22683-22690)

Διδακτέα ύλη:
Ολόκληρο το βιβλίο «Τουριστική Γεωγραφία» των κ. Θ. Τερκενλή κ.α.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν το διαδίκτυο για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου με σύγχρονες εικόνες και εξελίξεις που αφορούν κάθε προορισμό. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί να αναθέσουν στους μαθητές ομαδικές εργασίες παρουσίασης/ τουριστικής ανάδειξης διαφορετικών προορισμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οδηγίες διδασκαλίας:
Συνίσταται οι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο για να έχουν οπτική επαφή με όλους τους τουριστικούς προορισμούς – τουριστικά αξιοθέατα τα οποία περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό.
Μέρος Α: Ευρώπη- Ελλάδα, Κεφάλαια 1 έως 8
Όσον αφορά στον Ελληνικό χώρο, η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζει τόσο στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναζητούν τα τουριστικά αξιοθέατα που διαθέτει μια περιοχή και να προτείνουν στον υποψήφιο τουρίστα τις εναλλακτικές προτάσεις που έχει σε έναν τουριστικό προορισμό είτε έχει εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη, είτε έχει αναπτύξει ήπιες μορφές τουρισμού. Ως κύρια εργασία προτείνεται η σχεδίαση ενός χάρτη της Ελλάδας και η ένδειξη πάνω σε κάθε νομό τουλάχιστον ενός τουριστικού αξιοθέατου, κατά προτίμηση με εικόνες. Ως επιμέρους εργασίες οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να αναζητούν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για κάθε αξιοθέατο που διδάσκονται.
Όσον αφορά στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι μαθητές και μαθήτριες, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γνωρίσουν αναλυτικά όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εξυπακούεται ότι ισχύουν οι οδηγίες που αναφέρθηκαν για τον Ελληνικό χώρο (ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναζητούν, να εντοπίζουν και να προτείνουν τα αξιοθέατα σε όποιον τουριστικό προορισμό τους ζητηθεί). Μετά την
ολοκλήρωση της ενότητας προτείνεται, ως κύρια εργασία, η σχεδίαση ενός χάρτη της Ευρώπης, έτσι ώστε ο μαθητής/ μαθήτρια να έχει μια πληρέστερη εικόνα της γεωμορφολογικής θέσης της χώρας μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως επιμέρους εργασίες μπορούν να ορίζονται η αναλυτική μελέτη των τουριστικών αξιοθέατων κάθε χώρας με πληροφορίες και εικόνες για κάθε ένα από αυτούς.
Μέρη Β: Κεφάλαια 9 έως 17
Συνιστάται οι μαθητές και μαθήτριες να έχουν μια γενική εικόνα των ηπείρων και των χωρών από τις οποίες αποτελούνται χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες. Θα πρέπει όμως να έχουν την ικανότητα να βρίσκουν τους τουριστικούς προορισμούς και πληροφορίες γι’ αυτούς όταν τους ζητηθεί. Προτείνεται επίσης η σχεδίαση χαρτών για κάθε ήπειρο καθώς και η σχεδίαση ενός παγκόσμιου χάρτη.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού