Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04.08.2016 (σελ. 26178-26186)

Διδακτέα ύλη: Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν το βιβλίο εμπορίου που διανέμεται στους μαθητές/μαθήτριες με σκοπό την πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονα θέματα δημιουργίας και προβολής της διαφήμισης. Από το εν λόγω βιβλίο, προτείνεται η ακόλουθη διδακτέα ύλη:

Κεφάλαιο 2ο «Διαφημιστικός Σχεδιασμός»
Επιγραμματικά: 2.2.
Αναλυτικά: 2.1. -2.3.
Κεφάλαιο 3ο «Διαφημιστική Στρατηγική»
Επιγραμματικά: 3.3. – 3.4. – 3.5. (Εισαγωγή)
Αναλυτικά: 3.1. - 3.2. – 3.5. (Ενότητες α και β)
Κεφάλαιο 4ο «Το Δημιουργικό»
Επιγραμματικά: 4.1. – 4.2. – 4.3. – 4.5. – 4.9. 4.10. – 4.11. – 4.12.
Αναλυτικά: 4.4. - 4.6. – 4.7. – 4.8.
Να μην διδαχθούν: 4.13. -4.14.
Κεφάλαιο 5ο «Σχεδιασμός Μέσων»
Επιγραμματικά: 5.1. – 5.2. – 5.3. - 5.7. - 5.8. - 5.9. - 5.10. - 5.12.
Αναλυτικά: 5.4. - 5.5. – 5.6. – 5.11.
Κεφάλαιο 6ο «Εναλλακτικές μορφές προώθησης»
Επιγραμματικά: 6.1. – 6.2. – 6.6. – 6.7. – 6.8. – 6.9.
Αναλυτικά: 6.3. - 6.4. – 6.5. – 6.10. – 6.11. – 6.12. – 6.13. – 6.14. – 6.15.
Κεφάλαιο 7ο «Σύγχρονες τάσεις στη Διαφήμιση»
Επιγραμματικά: 7.1. – 7.2. – 7.3. – 7.4. – 7.5. - 7.6.
Αναλυτικά: 7.7. - 7.8. 7.9.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν συμπληρωματικά και κατά την κρίση τους να αξιοποιήσουν το συναφές περιεχόμενο των ακόλουθων βιβλίων που έχουν διανεμηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές Μάρκετινγκ» και ειδικότερα τις ακόλουθες ενότητες:

1) Από το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» των κ.κ. Η. Μοσχονά, Α. Βάθη και Χ. Πετρέα, οι ακόλουθες ενότητες:
- Κεφάλαιο 11 (Πολιτική προώθησης προϊόντων, επικοινωνία-προώθηση)
- Κεφάλαιο 13 (Η διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος)
- Κεφάλαιο 14 (Διαφημιστικά τουριστικά έντυπα/ φυλλάδια)
- Κεφάλαιο 15 (Προώθηση πωλήσεων στην τουριστική βιομηχανία, προσωπική πώληση στην τουριστική βιομηχανία)


2) Από το βιβλίο «Εμπορία (marketing) Γεωργικών Προϊόντων» των κ.κ. Δ. Κοντογεωργάκου, Ν. Κοντομίχου, Ι. Βασιλείου και Ι. Νάνου:
- Κεφάλαιο 3 (Προβολή και προώθηση
)

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού