Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΑΣΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών:
Φ.Ε.Κ. 1561/τ.Β΄/17.08.2007 (σελ. 22583-22586),
Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30761-30766) και
Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001, (σελ. 22781-22785)


Διδακτέα ύλη:
Από τα βιβλία:
- «Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου» - Α΄ Μέρος: «Αστικό Δίκαιο» (συγγραφείς: Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη, Περικλής Καρανάσιος): σελ. 15-23, 29, 45-56
- «Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου»-Β΄ Μέρος: «Εργατικό Δίκαιο» (συγγραφείς: Όλγα Αναγνωστοπούλου, Πολύβιος Παπασπύρου): σελ. 15-35
- «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» (συγγραφείς: Γρηγόριος Μέντης, Ιωάννης Φεργάδης, Παναγιώτης Πλέσσας, Αναστασία Μπαμπή): 43-46 και 85-101
- «Τουριστική Νομοθεσία» (συγγραφείς: Γρηγόριος Μέντης, Δημήτριος Μυλωνόπουλος): σελ. 9-92 και 127-140

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Αστικού Δικαίου» είναι να αναπτύξει στους μαθητές/μαθήτριες ένα δομημένο σύνολο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τι προσδοκά από τη συμπεριφορά τους το δίκαιο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις σχέσεις τους χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέπειες της παράβασης κάποιου νόμου.
Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου» είναι να αναπτύξει στους μαθητές/μαθήτριες ένα σύγχρονο εννοιολογικό υπόβαθρο γνώσεων το οποίο θα τους επιτρέπει να κατανοούν τους κανόνες που έχουν σχέση με την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου ανθρώπου και την κοινωνική ισορροπία των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας.
Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» είναι οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις βασικών διατάξεων του εμπορικού δικαίου.
Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Τουριστικού Δικαίου» είναι να μυήσει τους μαθητές/μαθήτριες με απλό και εύληπτο τρόπο στους όρους και τις έννοιες της τουριστικής νομοθεσίας καθώς και στα θέματα που ρυθμίζουν οι διατάξεις της. Παρέχει νομικές γνώσεις χρήσιμες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα ήθελαν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.
Τα θέματα διδάσκονται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος. Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαμηνιαίος, εβδομαδιαίος και ωριαίος), είναι απαραίτητος. Ενδείκνυται να δίνονται στους μαθητές/μαθήτριες δραστηριότητες μέσα στην τάξη όπως ασκήσεις, πρακτικά θέματα και μικρές μελέτες περιπτώσεων, για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. Επισημαίνεται επίσης, ότι επιβάλλεται η χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας-εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών.


Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού