Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚAΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών:
Φ.Ε.Κ. 1561/τ.Β΄/17.08.2007 (σελ. 22583-22586),
Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30761-30766) και
Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001, (σελ. 22781-22785)


Διδακτέα ύλη:
Από τα βιβλία:
- «Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου» - Α΄ Μέρος: «Αστικό Δίκαιο» (συγγραφείς: Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη, Περικλής Καρανάσιος): σελ. 15-23, 29, 45-56
- «Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου»-Β΄ Μέρος: «Εργατικό Δίκαιο» (συγγραφείς: Όλγα Αναγνωστοπούλου, Πολύβιος Παπασπύρου): σελ. 15-35
- «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» (συγγραφείς: Γρηγόριος Μέντης, Ιωάννης Φεργάδης, Παναγιώτης Πλέσσας, Αναστασία Μπαμπή): 43-46 και 85-101
- «Τουριστική Νομοθεσία» (συγγραφείς: Γρηγόριος Μέντης, Δημήτριος Μυλωνόπουλος): σελ. 9-92 και 127-140

Οδηγίες διδασκαλίας:
Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου» είναι απαραίτητο οι διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να υπάρχει σύνδεση της εκπαιδευτικής πράξης με τα ισχύοντα νομικά δεδομένα, τα οποία μπορεί να μεταβάλλονται ακόμη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.


Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Αστικού Δικαίου» είναι να αναπτύξει στους μαθητές/μαθήτριες ένα δομημένο σύνολο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τι προσδοκά από τη συμπεριφορά τους η επιστήμη του δικαίου, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις σχέσεις τους χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέπειες της παράβασης κάποιου νόμου.

Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου» είναι να αναπτύξει στους μαθητές/μαθήτριες ένα σύγχρονο εννοιολογικό υπόβαθρο γνώσεων το οποίο θα τους επιτρέπει να κατανοούν τους κανόνες που έχουν σχέση με την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου ανθρώπου και την κοινωνική ισορροπία των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας.

Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» είναι οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών διατάξεων του εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α των εταιρειών θα πρέπει να επισημανθούν στους μαθητές/μαθήτριες οι νέες διατάξεις (Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α΄.86/11.4.2012, όπως ισχύει) αναφορικά με την έννοια της εταιρείας, την ίδρυση και λειτουργία αυτών. Θα πρέπει, ομοίως, να γίνει αναφορά ότι οι εμπορικές πλέον εταιρείες, μετά την κατάργηση των διατάξεων του Εμπορικού Νόμου, ρυθμίζονται από τα άρθρα 249-294 του ως άνω νόμου. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά και στη νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, αυτή της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε) (άρθρο 43 του πιο πάνω νόμου) εξαιτίας της απήχησης που είχε στην αγορά. Λόγω των σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στη διαδικασία σύστασης και απόκτησης νομικής προσωπικότητας των εταιρειών θα γίνει αναφορά στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Γ.Ε.ΜΗ)(Ν.3419/2005 ΦΕΚ Α΄/6.12.2005), η οποία αντικατέστησε τη δημοσίευση των καταστατικών των εταιρειών στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Ομοίως, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εικόνα των καταστατικών των εταιρειών (σε πραγματικό επίπεδο) θεωρείται αναγκαία η παρουσίαση αυτών ανά εταιρικό τύπο. Τα πρότυπα των καταστατικών μπορεί ν’ αντληθούν από το οικείο ΦΕΚ (σχετικά: Υ.Α. 31637 (Οικονομ.) της 15/20.3.2017, ΦΕΚ Β΄. 928). Χρήσιμο υλικό για θέματα που αφορούν το ΓΕΜΗ μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/knowledgebase/showSearchForm .

Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Τουριστικού Δικαίου» είναι να μυήσει τους μαθητές/μαθήτριες με απλό και εύληπτο τρόπο στους όρους και τις έννοιες της τουριστικής νομοθεσίας καθώς και στα βασικά θέματα που ρυθμίζουν οι διατάξεις της. Παρέχει νομικές γνώσεις χρήσιμες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα ήθελαν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Κρίνεται σκόπιμο οι διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. Ν. 4276/2014, ΦΕΚ 155/Α΄/30.07.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4305/2014, 4403/2016, 4442/2016 κ.λπ., όπου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν διάφορες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων) και να ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική πράξη παραδείγματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαμηνιαίος, εβδομαδιαίος και ωριαίος), είναι απαραίτητος. Ενδείκνυται η αξιοποίηση ασκήσεων, πρακτικών θεμάτων και σύντομων μελετών περίπτωσης για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. Επισημαίνεται επίσης, ότι επιβάλλεται η χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας-εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών.


Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού