Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


«ΟΔΗΓΙΕΣ - ΥΛΗ»

Διδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» (Καλλιμάνη-Κοτσώνη, Μακρή-Γιαννοπούλου και Σαββοπούλου-Λεβετσίου) όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.

Τονίζεται ότι το διδακτικό εγχειρίδιο αντιμετωπίζεται ως άξονας περιεχομένου της εκπαιδευτικής πράξης και αξιοποιείται με ευελιξία από τον/την εκπαιδευτικό. Προφανώς, όπου αναφέρονται αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές παραλείπονται και αντικαθίστανται με αναφορές στις σύγχρονες και εφαρμοζόμενες πρακτικές από επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρουσιάσεις αυτών (π.χ. τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εγγράφων).

Οδηγίες διδασκαλίας
Το μάθημα «Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου» διεξάγεται με χρήση Η/Υ και άλλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια. Παράλληλα, ενδείκνυται να δίνονται στους μαθητές/μαθήτριες αντίγραφα διαφόρων εγγράφων γραφείου για πρακτική εξάσκηση, καθώς και διάφορα έντυπα, φωτογραφίες και φυλλάδια σχετικού περιεχομένου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εξοικείωση με τον Η/Υ και ιδιαίτερα στην άριστη και ευχερή χρήση του επεξεργαστή κειμένου (Word), ώστε οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του διδακτικού έτους να έχουν αποκτήσει ευχέρεια και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των εργασιών γραφείου που απαιτούν τη χρήση Η/Υ.

Για να διαβάσετε όλο το έγγραφο, πατήστε εδώ


---------------------------------------------

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2015-16
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-2014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού