Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001 (σελ. 22715-22719 και 22720-22727)

Διδακτέα ύλη:
Από το εγχειρίδιο με τίτλο «Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού» (συγγραφείς: Πολυξένη Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Κωνσταντίνος Τσουμάνης, Δημοσθένης Χατζηλέλεκας), οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 4: Το Τουριστικό Φαινόμενο
4.1. Γενικά
4.2. Ατομικός τουρισμός
4.3. Οικογενειακός τουρισμός
4.4. Ο μαζικός τουρισμός
4.5. Άλλες μορφές τουρισμού
4.6. Ο εσωτερικός τουρισμός
4.7. Ο εξωτερικός τουρισμός
4.8. Το Παρόν και το Μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού

Κεφάλαιο 5: Ο Άνθρωπος – Τουρίστας
5.1. Οι ανθρώπινες ανάγκες
5.2. Η ανάγκη για τουρισμό / διακοπές
5.3. Η απόφαση για τουρισμό
5.5. Η συμπεριφορά του τουρίστα (πριν, κατά και μετά το ταξίδι)

Κεφάλαιο 7: Οι Συνέπειες του Τουρισμού
7.1. Οι κοινωνικές συνέπειες
7.2. Οι οικονομικές συνέπειες
7.3. Οι πολιτιστικές συνέπειες
7.4. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες
7.5. Τεχνικές για την Κοινωνικά Αποδεκτή Τουριστική Ανάπτυξη

Κεφάλαιο 8: Η Εργασία στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
8.1. Η ποικιλία των επαγγελμάτων
8.2. Η εποχικότητα της εργασίας
8.3. Η επαγγελματική τουριστική συνείδηση
8.4. Η επαγγελματική ικανοποίηση
8.5. Η επαγγελματική εξέλιξη

Κεφάλαιο 9: Ειδικά Θέματα
9.7. Προβλήματα Τουριστικής Ανάπτυξης
Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες των ανωτέρω κεφαλαίων.

Το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο «Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό» (συγγραφείς: Σπύρος Κουτσογεωργόπουλος, Χρήστος Λαλάς, Κωνσταντίνος Λιβαδάς) για το σχολικό έτος 2016-2017 ως πληροφοριακός οδηγός στο πλαίσιο του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος.

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας σε επαφή με εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τον τουρισμό (αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, τουριστική συμπεριφορά, διακρίσεις και μορφές τουρισμού, είδη εναλλακτικού τουρισμού, επιπτώσεις τουρισμού, σύγχρονες τάσεις του τουριστικού φαινομένου, τουριστική συνείδηση) και αφετέρου οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμογές και εργαλεία Τ.Π.Ε. που σχετίζονται με την τουριστική μετακίνηση και δραστηριότητα (π.χ. ηλεκτρονικές κρατήσεις καταλυμάτων και εισιτηρίων μετακίνησης).

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο υποστηρίζοντας και αναθέτοντας ατομικές και ομαδικές εργασίες, όπου οι μαθητές/ μαθήτριες θα αυτενεργούν ερευνώντας σχετικά με εισαγωγικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές. Συνιστάται οι ομάδες μαθητών/μαθητριών να πραγματοποιούν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις ενώπιον της τάξης, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα προβληματισμού, συζητήσεων ή και διορθώσεων από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στα Εργαστήρια των Η/Υ, όπου μέσω της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης των μαθητών/ μαθητριών με τη διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών και αξιοποίησης δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία απλής τουριστικής μετακίνησης στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό με αναζήτηση:
- χαρτών για εύρεση του γεωγραφικού περιβάλλοντος μετακίνησης και στοιχεία αυτού
- δρομολογίων όλων των Μ.Μ.Μ. και τρόπου κράτησης θέσεων και εισιτηρίων
- καταλυμάτων με σύγκριση προσφερομένων υπηρεσιών και τιμών καθώς και τρόπου κράτησης
- τουριστικών και πολιτιστικών στοιχείων συγκεκριμένων προορισμών με πρόσθετη αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών και αξιοποίηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. εικονική περιήγηση),
- μουσείων και εκθεμάτων με εύρεση πληροφοριών για τα σημαντικότερα εκθέματα και
- τρόπου κράτησης/αγοράς εισιτηρίων
- πολιτιστικών δρώμενων κι εκδηλώσεων στον τόπο μετακίνησης καθόλη την διάρκεια του έτους
- μονάδων εστίασης κ.λπ.,
Για την αρτιότερη σύνδεση του μαθήματος με τις ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας στην τουριστική αγορά προτείνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε:
- Τουριστικά Καταλύματα και Τουριστικά Γραφεία, όπου εκτός των άλλων θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί επίδειξη κι ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων λογισμικών, καθώς και η χρησιμότητα τους σε πραγματικό χρόνο εργασίας.
- Εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου, όπου παρότι οι επιδείξεις είναι περιορισμένου χρόνου, τα λογισμικά τα οποία παρουσιάζονται είναι του ευρύτερου τουριστικού χώρου.
- Χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και την τουριστική μετακίνηση, με κατάλληλη θεωρητική προετοιμασία από τους μαθητές/μαθήτριες πριν την επίσκεψη, συλλογή σχετικών πληροφοριών, και αναλυτική απολογιστική συζήτηση μετά την επίσκεψη.
- Επίσης, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητας ανταλλαγής και διάχυσης καλών πρακτικών μεταξύ σχολικών μονάδων περιοχών με τα ίδια χαρακτηριστικά τουριστικής ανάπτυξης.


Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού