Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ > ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

.
.

Η γωνιά των εκπαιδευτικών


Συνιστώμενο υλικό – σχολικό έτος 2015/2016


"Με σκοπό να διευκολύνουμε το έργο σας ως εκπαιδευτικός, δημιουργήσαμε από το υλικό που έχει παράγει η Επιτροπή και οι άλλοι θεσμοί της ΕΕ έναν κατάλογο με το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ΕΕ για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό επιλέχθηκε από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης απ’ όλη την Ευρώπη. Αποτελείται από φυλλάδια, διαδικτυακά παιχνίδια, αφίσες, ιστότοπους, κινούμενα σχέδια, διαφάνειες και βίντεο. Το υλικό είναι διαθέσιμο και στις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ."

http://europa.eu/teachers-corner/recommended-material/index_el.htm

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού