Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ > ΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ > ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΑΛΑΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ > ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

.
.

Στα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνονται οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του 2018
(αριθμός θέσεων - επιτυγχόντων, βαθμός πρώτου και τελευταίου, συγκριτικά στοιχεία):


ΒΑΣΕΙΣ 2018  *

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  *

*Τα αρχεία είναι σε συμπιεσμένη μορφή

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΒΑΣΕΙΣ 2017  *

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 2016 - 2017  *

*Τα αρχεία είναι σε συμπιεσμένη μορφή

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΒΑΣΕΙΣ 2015
Στα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνονται οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του 2015
(αριθμός θέσεων - επιτυγχόντων, βαθμός πρώτου και τελευταίου, συγκριτικά στοιχεία):


Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) (90%)

Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) (90%)

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) (10% - 2013)

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) (10% - 2014)

Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) (90%)

Εσπερινά ΕΠΑΛ (Α)

Σύγκριση βάσεων για ΑΕΙ - ΤΕΙ (90%) 2015 με 2014


Σύγκριση βάσεων για ΕΠΑΛ(Α) 2015 με 2014

Στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού