Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ > ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

.
.


Πτυχία που οδηγούν σε εκπαιδευτικά επαγγέλματα


Στ
ο αρχείο με τον κατάλογο που ακολουθεί, αναφέρονται τα πτυχία που οδηγούν σε εκαπιδευτικά επαγγέλματα.

Ειδικότερα για τους οικονομολόγους (ΠΕ09), αναφέρονται τα ακόλουθα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού