Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > > under construction > Α.Ο.Δ.Ε. ΕΠΑΛ > ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ > ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ > ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


* Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και οι απαντήσεις τους είναι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό.

( σελίδες σχολικού βιβλίου 25 29 )

1.2  Η Επιχείρηση

1.2.1  Εισαγωγικές έννοιες

Ø Ερώτηση : Γιατί η επιχείρηση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της κοινωνίας μας;

         Απάντηση : «Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο … … … …  εξαρτάται από τις επιχειρήσεις.»

Ø Ερώτηση : Πώς η επιχείρηση ξεχωρίζει από μία κοινωνική οργάνωση;

         Απάντηση : «Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς … … … …  ή της επιχειρηματικότητας.»

Ø Ερώτηση : Τι σημαίνει και τι εμπεριέχει η έννοια της επιχειρηματικότητας;

         Απάντηση : «Πρακτικά, η έννοια αυτή … … … …  αποτύχει στον σκοπό του.»


1.2.1.1  Η Επιχείρηση ως Παραγωγική Μονάδα
Οικονομική Οργάνωση

Ø Ερώτηση : Να δώσετε τον ορισμό της επιχείρησης.

         Απάντηση : «Η επιχείρηση αποτελεί μια … … … …  της αγοράς στους καταναλωτές.»

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε τους ρόλους που παίζει μία επιχείρηση.

         Απάντηση : «Ταυτόχρονα, όμως, συμμετέχει σε κάθε οικονομική … … … …  του δανειζόμενου κτλ.»

Ø Ερώτηση : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες;

         Απάντηση : «Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα … … … …  πιθανότητα κέρδους ή ζημίας.»


1.2.1.2  Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση


Ø Ερώτηση : Τι σημαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή «κοινωνική κατασκευή» και ποια είναι τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν;


         Απάντηση : «Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα … … … …  στο περιβάλλον της.»


1.2.1.3  Η Επιχείρηση ως Θεσμός


Ø Ερώτηση : Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό.


         Απάντηση : «Η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό … … … …  Διοικητικά Συμβούλια, κτλ.»


1.2.1.4  Η Πολιτισμική Διάσταση της Επιχείρησης


Ø Ερώτηση : Να περιγράψετε την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης.


         Απάντηση : «Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική … … … …  συμπεριφέρονται με βάση αυτήν.»


1.2.1.5  Η Επιχείρηση ως Σύστημα


Ø Ερώτηση : Να δώσετε τον ορισμό του συστήματος.

         Απάντηση : «Διευκρινίζεται ότι σύστημα … … … …  αποτελούν μια ολότητα.»

Ø Ερώτηση : Να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης ως σύστημα.

         Απάντηση : «Λαμβάνει ως εισροές … … … …  μηχανισμού ελέγχου-ανατροφοδότησης.»

Ø Ερώτηση : Με ποιους τρόπους επιχειρείται η προσέγγιση των ζητημάτων της επιχείρησης;

         Απάντηση : «Με βάση τη συστημική προσέγγιση … … … …  ζητημάτων της διοίκησής τους.»


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
οικονομολόγος
εκπαιδευτικός
www.economics.edu.gr


Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού