Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > > under construction > Α.Ο.Δ.Ε. ΕΠΑΛ > ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ > ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ > ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


* Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και οι απαντήσεις τους είναι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό.

( σελίδες σχολικού βιβλίου 30 34 )

1.3  Λειτουργίες της επιχείρησης

1.3.1  Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε τις πιο σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες και να εξηγήσετε γιατί δεν επαρκούν.

         Απάντηση : «Οι πιο σημαντικές είναι η Παραγωγική … … … …  ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.»

Ø Ερώτηση : Να αναφερθείτε στις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες, στην αναγκαιότητά τους  και στο αν και πώς αυτές αναπτύσσονται σε όλες τις επιχειρήσεις.

         Απάντηση : «Προβάλλει έτσι επιτακτικά η ανάγκη … … … …  λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης.»

Ø Ερώτηση : Να τονίσετε με τη βοήθεια παραδειγμάτων το μέγεθος και τη σημαντικότητα της αλληλεξάρτησης των λειτουργιών.


         Απάντηση : «Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών … … … …  αποτέλεσμα της παραγωγικής λειτουργίας.»

Ø Ερώτηση : Τι γνωρίζετε για την «αόρατη» διοικητική λειτουργία;

         Απάντηση : «Τέλος, ο αρμονικός συνδυασμός … … … …  ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

         Απάντηση : «Είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής … … … …  λειτουργίας του νοσοκομείου.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης.


         Απάντηση : «Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες … … … …  του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.

         Απάντηση : «Η λειτουργία μιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια … … … …  εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε τη λειτουργία των προμηθειών.

         Απάντηση : «Αφορά τις ενέργειες που πρέπει … … … …  δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.


         Απάντηση : «Η λειτουργία αυτή έχει αντικείμενο την ανεύρεση … … … …  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κράτος.»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε τη λειτουργία της πληροφόρησης.

         Απάντηση : «Η δράση του ανθρώπου, των επιχειρήσεων … … … …  λειτουργία της Πληροφόρησης»

Ø Ερώτηση : Να αναλύσετε τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων.


         Απάντηση : «Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει … … … …  Δημοσίων Σχέσεων μιας επιχείρησης ή Οργανισμού.»ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
οικονομολόγος
εκπαιδευτικός
www.economics.edu.gr


Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού