Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > > under construction > Α.Ο.Δ.Ε. ΕΠΑΛ > ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ > ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ > ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


* Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και οι απαντήσεις τους είναι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό.

( σελίδες σχολικού βιβλίου 34 37 )

1.4  Η Επιχείρηση και το περιβάλλον της

Ø Ερώτηση : Γιατί η επιχείρηση θεωρείται υποσύστημα του οικονομικού συστήματος; Ποια είναι η σχέση της με το περιβάλλον της;


         Απάντηση : «Ολόκληρο το οικονομικό σύστημα … … … …  καθοριστική για τη συμπεριφορά της.»

Ø Ερώτηση : Πώς οι παράγοντες που αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης επιδρούν σ αυτήν;  Να αναλύσετε τους οικονομικούς παράγοντες.

         Απάντηση : «Οι παράγοντες που αποτελούν … … … …  το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης.»

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε πέντε ομάδες συμφερόντων που επιδρούν στη λειτουργία της επιχείρησης και τι επιδιώκει η καθεμιά.


         Απάντηση : «Οι επιχειρηματίες, οι προμηθευτές … … … …  και την συμμόρφωση στους νόμους.»

Ø Ερώτηση : Ποιο φαινόμενο οι οικονομολόγοι αποκαλούν  ως «δημιουργική καταστροφή» και τι το προκαλεί;

         Απάντηση : «Το περιβάλλον όμως συνεχώς εξελίσσεται … … … …  αποκαλούν δημιουργική καταστροφή.»


1.4.1  Στοιχεία του περιβάλλοντος

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Περιλαμβάνει τις δομές της οικονομίας … … … …  διεθνείς οικονομικές σχέσεις κτλ.»

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το νομικό περιβάλλον της επιχείρησης;

         Απάντηση : «Περιλαμβάνει τους νόμους … … … …  οι εργασιακές σχέσεις κτλ.»

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Περιλαμβάνει την κοινωνική οργάνωση … … … …  το συνδικαλιστικό της κίνημα κτλ.»

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης;

         Απάντηση : «Περιλαμβάνει την πλέον “ορατή” επίδραση … … … …  προϊόντων και των υπηρεσιών.»


Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Περιλαμβάνει τα εθνολογικά … … … …  σύστημα αξιών που την εκφράζει.»

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης;

         Απάντηση : «Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο … … … …  Κυβερνητικές και Πολιτικές αποφάσεις.»

Ø Ερώτηση : Τι περιλαμβάνει το οικολογικό περιβάλλον της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Είναι ένας παράγοντας που αποκτά … … … …  βλάβες που η ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν.»

Ø Ερώτηση : Ποιοι εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης;

         Απάντηση : «Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον … … … …  και ως ένα βαθμό την επηρεάζει.»1.4.2  Η Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Ø Ερώτηση : Που οφείλεται η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός «Κώδικα Επιχειρησιακής Ηθικής»;


         Απάντηση : «Η ύπαρξή της και η ανάπτυξή της … … … …  Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής, όπως αλλιώς ονομάζεται.»

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

         Απάντηση : «Ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης … … … …  προστασία του περιβάλλοντος.»ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
οικονομολόγος
εκπαιδευτικός
www.economics.edu.gr


Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού