Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > > under construction > Α.Ο.Δ.Ε. ΕΠΑΛ > ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ > ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ > ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


* Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και οι απαντήσεις τους είναι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό.

( σελίδες σχολικού βιβλίου 39 42 )

1.5  Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων

1.5.1  Οι στόχοι των Επιχειρήσεων (Οργανισμών)

Ø Ερώτηση : Τι θεωρείται στόχος μιας επιχείρησης;


         Απάντηση : «Κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) έχει … … … …  σε θεσμικούς και λειτουργικούς.»

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε όσα γνωρίζετε για τους θεσμικούς στόχους μιας επιχείρησης.

         Απάντηση : «Θεσμικοί στόχοι είναι αυτοί … … … …  η μόρφωση των ανθρώπων.»

Ø Ερώτηση : Τι εκφράζουν και σε τι αναφέρονται οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν … … … …  εξελίξεις του περιβάλλοντος.»


Ø Ερώτηση : α) Ποια ήταν η άποψη των Cyert και March για τους στόχους των ατόμων και τι συνεπάγεται αυτό για τους γενικούς στόχους της επιχείρησης;


         Απάντηση : «Οι καθηγητές Cyert και March … … … …  συμβιβασμού και άσκησης εξουσίας.»

Ø Ερώτηση : β) Πώς διαμορφώνεται η ιεραρχία στόχων για κάθε επιχείρηση; Ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν;

         Απάντηση : «Έτσι, τελικά, για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται … … … …  δεν είναι ο μοναδικός.»


1.5.2  Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα - Παραγωγικότητα

Ø Ερώτηση : Να ορίσετε τις έννοιες «αποτελεσματικότητα» και «αποδοτικότητα».


         Απάντηση : «Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός … … … …  την επίτευξη ενός αποτελέσματος.»

Ø Ερώτηση : Να αναφέρετε τους δείκτες με τους οποίους μετριέται η αποδοτικότητα και να εξηγήσετε γιατί δεν οδηγεί πάντοτε στην αποτελεσματικότητα.

         Απάντηση : «Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η αποδοτικότητα … … … …  είδος του παραγόμενου υφάσματος.»

Ø Ερώτηση : Να γράψετε τον ορισμό και τον τύπο υπολογισμού της παραγωγικότητας.


         Απάντηση : «Είναι η σχέση μεταξύ παραχθέντων … … … …  φύση, εργασία, κεφάλαιο.» και ο τύπος.

Ø Ερώτηση : Τι είναι η παραγωγικότητα της εργασίας και γιατί ευθύνεται για τα προβλήματα μιας οικονομίας;

         Απάντηση : «Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί … … … …  συνεχών τεχνολογικών αλλαγών.»

Ø Ερώτηση : Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας;


         Απάντηση : «Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται … … … …  συλλογική διαδικασία.»


Ø Ερώτηση : Ποια είναι τα κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης για τις διάφορες ομάδες συμφερόντων που συνδέονται με αυτή;


         Απάντηση : «Η επιχείρηση όμως υπάρχει … … … …  η προστασία του περιβάλλοντος κτλ.»

Ø Ερώτηση : Να διατυπώσετε τη βασική οικονομική αρχή.


         Απάντηση : «Συνδέονται επίσης άμεσα με τη βασική οικονομική αρχή … … … …  επιτυχία των επιχειρήσεων ή οργανισμών.»

Ø Ερώτηση : Να γράψετε τον τύπο υπολογισμού της παραγωγικότητας εργασίας.

         Απάντηση : ο τύπος που δίνεται

Ø Ερώτηση : Να γράψετε τον ορισμό και τον τύπο υπολογισμού της οικονομικής αποδοτικότητας.


         Απάντηση : «Οικονομική Αποδοτικότητα είναι η σχέση … … … …  εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο:» και ο τύπος


Ø Ερώτηση : Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αποδοτικότητας και παραγωγικότητας; Γιατί η αποτελεσματικότητα, ως έννοια, είναι ευρύτερη από την παραγωγικότητα;


         Απάντηση : «Η αποδοτικότητα μετρά αξίες … … … …  όταν πετυχαίνει τους στόχους της.»

Ø Ερώτηση : Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας; Πώς μία επιχείρηση καταφέρνει να είναι ανταγωνιστική;


         Απάντηση : «Μια επιχείρηση, για να επιβιώσει … … … …  και τιμή από τους ανταγωνιστές της.»


Ø Ερώτηση : Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα με την ανταγωνιστικότατα;


         Απάντηση : «Εδώ γίνεται βέβαια εμφανές … … … …  υπηρεσίες της περισσότερο ανταγωνιστικά.»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
οικονομολόγος
εκπαιδευτικός
www.economics.edu.gr

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού